Trách Nhiệm Báo Cáo cho CPSC: Quyền và Trách Nhiệm của Doanh Nghiệp

Trách Nhiệm Báo Cáo cho CPSC: Quyền và Trách Nhiệm của Doanh Nghiệp

Nếu quý vị là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và/hay nhà bán lẻ sản phẩm tiêu dùng, quý vị có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo ngay các loại thông tin sau đây cho CPSC:

 • Sản phẩm có khiếm khuyết có thể gây rủi ro thương tật đáng kể cho người tiêu dùng;
 • Sản phẩm có thể tạo ra mối nguy đáng kể gây thương tật nghiêm trọng hay tử vong;
 • Sản phẩm không tuân thủ một quy tắc thích ứng về an toàn sản phẩm tiêu dùng hay bất kỳ một quy tắc, quy định, tiêu chuẩn hay lệnh cấm nào khác của CPSA hay bất kỳ đạo luật nào do CPSC thực thi;
 • Một sự cố trong đó có trẻ em (bất kể tuổi tác) mắc nghẹn vì một viên bi, một quả bóng nhò, một bong bóng cao su, hay một bộ phận nhỏ khác chứa trong một đồ chơi hay trò chơi mà, do hậu quả của sự cố đó, trẻ bị thiệt mạng, bị thương tật nghiêm trọng, bị ngưng thở trong bất kỳ khoảng thời gian nào, hay phải được điều trị bởi chuyên gia y tế; và
 • Một số vụ kiện tụng. (Điều này chỉ áp dụng cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu và bị chi phối bởi các khoảng thời gian nêu cụ thể trong Mục 37 của CPSA.)

Không báo cáo ngay và đầy đủ những thông tin này có thể dẫn tới các hình phạt dân sự hay hình sự đáng kể. Lời khuyên của nhân viên CPSC là “khi lưỡng lự, hãy báo cáo.”

CPSC đã biên soạn một cẩm nang thu hồi với  những thông tin cụ thể. Cẩm nang này:

 • Hướng dẫn cho quý vị về cách nhận biết sớm các sản phẩm tiêu dùng nguy hại tiềm ẩn;
 • Giải thích cách phát triển và triển khai “kế hoạch hành động chỉnh sửa” (gọi là CAP) để giải quyết mối nguy;
 • Giải thích Chương Trình Tốc Hành (Fast Track Program) của CPSC; và,
 • Thảo luận về cách chuyển thông tin thu hồi sản phẩm đến người tiêu dùng và cách theo dõi các vụ thu hồi sản phẩm.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)


Nếu tôi nghi ngờ sản phẩm tôi sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chào bán, hay đã bán có thể là một mối nguy, tôi có bao nhiêu thời gian để báo cáo điều này cho CPSC?

Doanh nghiệp phải báo cho Ủy Ban trong vòng 24 tiếng khi có được thông tin cần báo cáo. Ủy Ban khuyến khích doanh nghiệp báo cáo các mối nguy sản phẩm tiềm ẩn đáng kể ngay cả khi  các cuộc điều tra của chính doanh nghiệp đang tiếp tục. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thật sự không chắc thông tin có cần được báo báo cáo hay không, thì doanh nghiệp có thể dành một thời gian hợp lý để điều tra vụ việc.

 

Nếu doanh nghiệp thực sự biết rằng Ủy Ban đã được một bên khác có trách nhiệm thông báo đầy đủ về khiếm khuyến hay vụ việc không tuân thủ đó, thì doanh nghiệp không cần phải nộp một báo cáo cho Ủy Ban. Nên có tài liệu chứng minh rằng một bên khác đã báo cáo cho CPSC. Doanh nghiệp có thể xem điều này như một phần của cuộc điều tra của mình bằng cách liên lạc với các doanh nghiệp khác trong dây chuyền cung ứng sản phẩm. Nói chung CPSC hạn chế việc chia sẻ thông tin loại này với các doanh nghiệp do các quy định về bảo mật. Nếu một doanh nghiệp không chắc CPC đã được thông báo đầy đủ hay chưa về một khiếm khuyết hay mối nguy,  hay việc không tuân thủ quy tắc an toàn sản phẩm tiêu dùng, thì doanh nghiệp phải báo cáo thông tin đó cho CPSC.

 

Cuộc điều tra của doanh nghiệp để xác định xem có cần báo cáo cho CPSC hay không không được kéo dài quá 10 ngày làm việc, trừ phi doanh nghiệp có thể chứng minh rằng họ cần có nhiều thời gian hơn trong tình huống này. Nếu không có tình huống như thế, Ủy Ban sẽ giả định rằng, vào cuối 10 ngày làm việc, doanh nghiệp đã nhận được và xem xét mọi thông tin mà họ có thể có được họ nếu họ đã tiến hành một cuộc điều tra hợp lý, nhanh chóng, và thận trọng.

 

Nếu tôi nhận được thông tin có thể gợi ý một cách hợp lý rằng sản phẩm của tôi có thể tạo ra mối nguy về an toàn hay sức khỏe nhưng chưa nhận được báo cáo nào cho thấy đã xảy ra tác hại hay thương tật thật sự thì sao?

Quý vị phải báo cáo ngay thông tin đó về sản phẩm của quý vị. Luật không quy định rằng phải có xảy ra thương tật hay tác hại rồi mới phải báo cáo.

 

Nộp báo cáo cho CPSC có nghĩa CPSC chắc chắn sẽ thu hồi sản phẩm của tôi?

Không. Việc báo cáo một sản phẩm cho Ủy Ban theo Mục 15 của CPSA không có nghĩa là Ủy Ban sẽ tự động kết luận rằng cần phải có hành động chỉnh sửa.

 

Nhân viên CPSC sẽ đánh giá báo cáo và làm việc với doanh nghiệp đã nộp báo cáo để xác định xem hành động chỉnh sửa có thích hợp hay không. Nhiều báo cáo mà CPSC nhận được không đòi hỏi phải có hành động chỉnh sửa bởi vì nhân viên CPSC kết luận rằng khiếm khuyết của sản phẩm được báo cáo không tạo ra một mối nguy sản phẩm đáng kể. Trong trường hợp báo cáo một vụ không tuân thủ các quy định an toàn của CPSC, có những chọn lựa khác mà nhân viên CPSC có thể xem xét mà chưa đến mức phải thu hồi, ví dụ như chỉnh sửa một nhãn không tuân thủ đúng quy định trong sản xuất tương lai.

 

Làm sao tôi biết được CPSC đã nhận biết một mối nguy về sức khỏe hay an toàn mà một sản phẩm có thể gây ra?

Các quy định về bảo mật thường hạn chế việc CPSC cho công bố danh sách các báo cáo về sản phẩm nhận được từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối hay nhà bán lẻ, hay việc tiết lộ các vấn đề đang được điều tra.

 

Ủy Ban có xem những thông tin được báo cáo là cần bảo mật không?

Có. Theo Mục 6(b)(5) của CPSA Ủy Ban và nhân viên không được tiết lộ công khai những thông tin được báo cáo theo Mục 15, trừ phi Ủy Ban đã:

 • Nộp khiếu nại chính thức cho rằng sản phẩm gây ra mối nguy sản phẩm đáng kể;
 • Có thỏa thuận dàn xếp việc chỉnh sửa để xử lý sản phẩm;
 • Công bố một bản kết luận về sức khỏe hay an toàn công cộng; hay
 • Nhà sản xuất đồng ý cho tiết lộ. (Xin tham khảo thêm 16 CFR 1015.18.)

 

Mục 6(b)(5) của CPSA cũng áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được báo cáo theo Mục 102 của Đạo Luật Bảo Vệ An Toàn Trẻ Em. (Xin tham khảo 16 CFR 1117.7.). Ngoài các bảo vệ của Mục 6(b)(5), còn có những biện pháp được bổ sung khác nhằm bảo vệ thông tin khỏi bị tiết lộ  được quy định tại Mục 6(a) và (b)(1) của CPSA.

 

Mục 37 của CPSA quy định nhà sản xuất sản phẩm tiêu dùng phải báo cáo thông tin về các vụ kiện đã được dàn xếp hay xét xử. Theo Mục 6(e) của CPSA, Ủy Ban và nhân viên không được tiết lộ công khai những thông tin được báo cáo theo Mục 37 của  CPSA, trừ phi thông tin đó có thể được cung cấp cho nhà sản xuất đã nộp báo cáo hay cho Quốc hội, trong một số trường hợp nào đó. Theo luật, báo cáo theo Mục 37 không phải là thừa nhận sự tồn tại của một mối nguy gây thương tật quá đáng, một khiếm khuyết, một mối nguy sản phẩm đáng kể, một mối nguy sắp xảy ra, hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác theo bất kỳ đạo luật hay thông luật nào. Những thông tin được tự nguyện cung cấp ngoài những thông tin được quy định phải báo cáo theo Mục 37, bị chi phối bởi các quy định về bảo mật đối với những thông tin được báo cáo theo Mục 15.